GOTOWE PREZENTACJE MATURALNE.400Tematów.

Pomoce naukowe, bryki, ściągi, ściąga.
konradalf
Forumowicz
Forumowicz
Posty: 1
Rejestracja: 16 lis 2010, 16:46

GOTOWE PREZENTACJE MATURALNE.400Tematów.

Postautor: konradalf » 16 lis 2010, 16:50

Gotowe prezentacje na rok 2011:

1. Sielankowy i satyryczny obraz wsi.
Porównaj różne sposoby prezentacji tematu w literaturze
wybranych epok.
2. Sposoby kreowania Arkadii w literaturze.
Przedstaw literackie wizje krain szczęścia w wybranych
utworach różnych epok.
3. Motywy franciszkańskie w poezji polskiej.
Omów na podstawie wybranych utworów
(np. wierszy Kasprowicza, Staffa, Tuwima, Twardowskiego, Stachury…).
4. Bohaterowie romantyczni w utworach literatury XX wieku – porównaj
wybrane kreacje.
5. Życie rodzinne jako temat literacki – scharakteryzuj wybrane rodziny.
6. Kreacje duchów w literaturze. Przedstaw ich funkcje w wybranych utworach
różnych epok.
7. A to Polska właśnie. Społeczeństwo w oczach J. Słowackiego, S. Wyspiańskiego
i S. Mrożka. Na podstawie wybranych dzieł tych autorów, porównaj zaprezentowane
tam obrazy polskiego społeczeństwa.
8. „Od herosa do pantoflarza” – różnorodne portrety mężczyzn w literaturze.
Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
9. „Zbrodniarz i ofiara” – przedstaw kreacje bohaterów, nawiązując
do wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej.
10. Motyw śmierci i jego funkcje w literaturze różnych epok.
Rozwiń temat na wybranych przykładach.
11. Motyw pielgrzyma i tułacza w literaturze i sztuce.
Omow różne jego wersje na wybranych przykladach.
12. Polskie obrzędy, tradycje i obyczaje jako źródło inspiracji literackich.
Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów.
13. Miasto przestrzeń przyjazna człowiekowi czy cywilizacyjna dżungla?
Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
14. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązywania do folkloru
i życia ludu w twórczości literackiej.
15. Różne oblicza totalitaryzmu.
16. Obraz psychiki zbrodniarza.
17. Motyw zbrodni w literaturze.
18. Buntownicy w literaturze.
19. Wizerunek inteligenta w polskiej literaturze.
20. Etos rycerski.
21. Różne wizerunki kobiet w literaturze.


1. Ambitne, potulne, szaleńczo kochające. Przedstaw wizerunki żon w literaturze polskiej i obcej.
2. Bohater tragiczny w literaturze antycznej i romantycznej.
3. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Zanalizuj i porównaj wybrane kreacje. Wskaż źródło tragizmu.
4. Ciemne strony natury ludzkiej – o podłości, chciwości, egoizmie i okrucieństwie. Omów na wybranych utworach.
5. Człowiek wobec wojny. Odwołaj się do wybranych utworów z XX w.
6. Dramat jednostki wpisany w koło historii. Przedstaw problem analizując celowo wybrane utwory.
7. Etos rycerski w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia odwołując się do wybranych tekstów literackich.
8. Jak pisarze romantyczni korzystali z tradycji ludowych. Omów na podstawie utworów Mickiewicza i Słowackiego.
9. Jan Kochanowski największą indywidualnością polskiego renesansu. Udowodnij słuszność stwierdzenia, odwołując się do wybranych utworów.
10. Kim jest poeta? Porównaj różne koncepcje, odwołując się do wybranych utworów i programów poetyckich.
11. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze.
12. Miłość do ojczyzny jako Motyw literacki.
13. Miłość w życiu człowieka – żywioł budujący czy niszczący. Przedstaw swoje refleksje na podstawie wybranych utworów.
14. Miłość wartością nadrzędną nadającą sens ludzkiemu życiu. Przedstaw na wybranych przykładach.
15. Motyw buntu i nawracania w relacjach Bóg – człowiek. Przedstaw na podstawie wybranych utworów z różnych epok. Uwzględnij konspekt biograficzny.
16. Motyw matki cierpiącej w literaturze.
17. Motyw rozstania w literaturze.
18. Motyw widzenia i snu w literaturze.
19. Motyw szaleńca/szaleństwa w literaturze.
20. Motyw tańca w literaturze.
21. My i wy, starzy i młodzi, rodzice i dzieci – przedstaw różne sposoby konfliktu pokoleń.
22. Nieszczęśliwi kochankowie wśród bohaterów literackich.
23. Obraz miasta w literaturze polskiej i europejskiej w utworach
XIX i XX w.
24. Przemiana wewnętrzna.
25. Obraz Niemców, Żydów, Rosjan – postaci drugiego planu utworów
literatury polskiej – jako temat rozważań o dobrym sąsiedztwie na
pograniczu kultur i narodów.
26.Omów problem winy i odpowiedzialności bohaterów za popełnione
czyny, analizując wybrane utwory.
27. Polskie obrzędy i obyczaje utrwalone w literaturze.
28. Portrety konformistów w literaturze różnych okresów.
29. Znaczenie tradycji w życiu narodu. Przedstaw problem w oparciu
o wybrane utwory różnych epok.
30. Miłość fatalna w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
31. Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy?
Przedstaw motyw sztuki kulinarnej w tekstach literackich różnych epok.
32. Omów temat antysemityzmu i holocaustu w literaturze
polskiej – odwołaj się do dowolnie wybranych utworów.
33. Małżeńskie dramaty w utworach literackich.
Rozwiń temat na wybranych przykładach.
34. Manifesty programowe kolejnych pokoleń artystycznych
i grup literackich oraz ich realizacje.
Omów i przeanalizuj przykłady.
35. Omów funkcjonowanie motywu mistrza i jego ucznia
w wybranych tekstach literackich.
36. Motyw rozstania.
37. Motyw rycerza i rycerskiej walki.
38. Motyw snu i widzenia w literaturze.
39. Motyw snu.
40. Motyw szaleńca – szaleństwa w literaturze.
41. Motyw tańca w literaturze.
42. Motyw tańca śmierci w literaturze i malarstwie.
43. Motyw wędrowca.
44. Nieszczęśliwi kochankowie wśród bohaterów literackich.
45. Pary bohaterów literackich.
46. Portret inteligenta w literaturze XX wieku.
47. Portret Żydów w literaturze XIX wieku.
Przedstaw i zinterpretuj sposoby prezentowania tych postaci,
odwołują się do wybranych przykładów literackich.
48. Postawy Polaków wobec zagłady w czasie II wojny światowej.
Omów temat na podstawie wybranych utworów.
49. Sposoby przedstawiania konfliktu pokoleń w literaturze.
50. Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego.
51. Przyroda w utworach romantyków i pozytywistów.
52. Reinterpretacja mitu o Dedalu i Ikarze.
53. Rola postaci nadprzyrodzonych w literaturze.
54. Rola groteski w literaturze XX wieku.
55. Różne obrazy miasta w literaturze polskiej i obcej.
56. Stary człowiek w literaturze.
57. Samotność bohatera literackiego.
58. Topos matki w literaturze i sztuce.
59. Wizerunek śmierci w różnych epokach.
60. Wpływ kobiet na życie bohaterów literackich.
61 Wpływ systemów totalitarnych na osobowość człowieka.
Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów.
62. Żydzi polscy. Przedstaw obraz Żydów w wybranych tekstach
literatury polskiej dawnej i współczesnej.
63. Znaczenie tradycji w życiu narodu.
Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory różnych epok.
64. Zaprezentuj motywy i tematy mitologiczne obecne
w literaturze różnych epok.
65. Zabawa słowem. Omów rolę języka poezji lingwistycznej, odwołując się
do wybranych utworów Mirona Białoszewskiego i Stanisława
Barańczaka.
66. Wzorce ludzkich postaw i zachowań zapisane w Biblii
(Kain, Hiob, Judasz).
67. Wady szlachty polskiej w literaturze renesansu, baroku i oświecenia.
Omów problem w wybranych utworach.
68. Miłość jako wielki temat literatury.
69. Miłość do ojczyzny jako temat literacki.
70. Literackie portrety matek.
71. Motyw lekarza w literaturze.
72. Porównaj różne spojrzenia na wieś i jej problemy
w literaturze renesansu i Młodej Polski.
73. Obraz miasta w literaturze polskiej i europejskiej
w utworach XIX i XX wieku.
74. Różne oblicza Boga w wybranych utworach literackich XX w.
75. Wieś w literaturze i sztuce.
76. Pytania o sens cierpienia w literaturze różnych epok.
Omówić na wybranych przykladach.
77. Renesansowe odwołanie się do stoicyzmu i epikureizmu.
Wskaż obecność i sposoby funkcjonowania tych kierunków
w epoce odrodzenia.
78. W oparciu o wybrane utwory Mickiewicza, Witkacego, Wyspiańskiego
przedstaw różne koncepcje dramatu polskiego.
79. „My i wy, starzy i młodzi, rodzice i dzieci” – przedstaw różne
sposoby konfliktu pokoleń. Odwołaj się do wybranych
przykładów literackich.
80. Obraz Niemców, Żydów, Rosjan – postaci drugiego planu
utworów literatury polskiej – jako temat rozważań o dobrym
sąsiedztwie na pograniczu kultur i narodów.
81. Omów problem winy i odpowiedzialności bohaterów za
popełnione czyny, analizując wybrane utwory.
82. Początek i koniec – biblijne i literackie wizje
stworzenia i zagłady świata.
83. Kim jest poeta? Porównaj różne koncepcje, odwołując
się do wybranych utworów i programów literackich.
84. Jak pisarze romantyczni korzystali z tradycji ludowej.
Omów zagadnienie na podstawie utworów Mickiewicza i Słowackiego.
85. Jan Kochanowski największą indywidualnością polskiego renesansu.
Udowodnij słuszność stwierdzenia, odwołując
się do wybranych utworów.
86. Polskie obrzędy i obyczaje w literaturze.
87. Ludowe obrzędy i obyczaje w literaturze.
88. Odwołując się do wybranych utworów literackich udowodnij,
że są one zwierciadłem czasów, w której powstały.
89. Motyw przemijania.
90. Motyw rozstania.
91. Różne oblicz miłości w literaturze polskiego romantyzmu.
92. Zaprezentuj motywy i tematy mitologiczne.
93. Walka dobra ze złem na podstawie wybranych utworów.
94. Życie szczęśliwe. Ukaż różne ujęcia tego motywu w literaturze.
95. Motyw snu w literaturze.
96. Motyw „vanitas” (marności).
97. Żydzi polscy w literaturze.
98. Stary człowiek w literaturze.
99. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego.
100. „Buntuje się więc jestem”. Przedstaw twoim zdaniem najciekawsze
kreacje bohaterów zbuntowanych.
101. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacja dzieł literatury polskiej.
102. Motyw wędrowca, tułacza w literaturze.
103. Pejzaż romantyczny w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby
przedstawienia, odwołując się do wybranych tekstów
literackich i dzieł malarskich.
104. Motyw rycerza i rycerskiej walki.
105. Słynne historie miłosne w literaturze.
106. Omów temat antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej.
107. Wygrali czy przegrali życie? Twoje rozważania temat postaw moralnych
wybranych bohaterów literackich różnych epok.
108. Sposób kreowania portretu dziecka w literaturze. Rozważ zagadnienie,
odwolujac się do wybranych przykładów".
109. Miłość silą tworzenia czy destrukcji na podstawie rożnych epok.
110. Życie szczęśliwe. Ukaż różne ujęcia tego motywu.
111. Motyw maski w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
112. Motyw powstan narodowowyzwolenczych w malarstwie i literaturze.
Podaj na wybranych przykladach.
113. Wizerunek Boga w polskiej poezji.
114. Motywy fantastyczne w literaturze romantycznej.
115. „Obrzędy, magia, rytuał”. Omów sposoby kontaktowania się
z zaświatami, analizując wybrane teksty literackie.
116. Wartości, które decydują o sensie ludzkiego życia. Omów zagadnienie,
odwołując się do wybranych utworów literackich.
117. Walka dobra ze złem.
118. Portret inteligenta.
119. Obrzędy fantastyczne w literaturze romantycznej.
120. Obrzędy, magia, rytuał. Omów sposoby kontaktowania się z zaświatami,
analizując wybrane teksty.
121. Motyw „exegi monumentum”.
122. Zjawisko pokolenia Kolumbów.
123. Młodość w literaturze. Przedstaw motyw na podstawie
wybranych utworów.
124. Postawa Polaka wobec ojczyzny.
125. Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów problem
na podstawie wybranych utworów.
126. Miłość i śmierć jako temat wybranych utworów literackich różnych epok.
Przedstaw zagadnienie na wybranym materiale literackim.
127. "Motto i tytuł jako ścieżka interpretacyjna.
Zanalizuj na wybranych przykładach literackich."
128. Dziecko jako bohater utworów literackich.
Ukaż różnorodność ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.
129. Samotność jako motyw literacki.
130. Różne obrazy szczęścia w utworach wybranych epok.
Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
131. "Przedstaw przyrodę w wybranych utworach literackich.
Omów funkcję tego motywu i sposoby jego ukazywania".
132. Sposoby kreowania bohaterów w powieści realistycznej XIX wieku.
Omow je na wybranych przykladach.
133. Przedstaw modele życia rodzinnego w powieściach dwu różnych epok.
134. Znaczenie Bogurodzicy w literaturze polskiej.
135. Ona I on – szczęśliwi i nieszczęśliwi kochankowie w literaturze.
136. Świat wartości więźniów łagrów i lagrów oraz jego odzwierciedlenia
w literaturze.
137. Anioł, diablica, wojująca feministka, kapłanka domowego ogniska?
Literatura polemicznie o kobietach. Omów temat, odwołując się
do wybranych utworów literackich różnych epok.
138. Wieś przedstawiona w utworach Stefana Żeromskiego.
139. Siedem grzechów głównych. Odwołując się do wybranych utworów,
przedstaw swoje rozważania o naszych wadach narodowych.
140. „Niemcy i Rosjanie w literaturze polskiej”.
Przedstaw ich kreacje w wybranych utworach XIX i XX wieku.
141. Kreacje postaci historycznych w literaturze pozytywizm.
Omów na przykładzie dwóch-trzech powieści historycznych.
142. " Kochać czy nie kochać? Oto jest pytanie...
Przedstaw różne oblicza miłości w literaturze".
143. Społeczeństwo polskie w utworach pisarzy Młodej Polski i XX- lecia
międzywojennego. Rozważ temat na wybranych przykładach.
144. Obłąkani i szaleni jako bohaterowie utworów
literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
145.„Postać Niemca w lit. polskiej XIX i XX stulecia: zarysuj
różnorodne ujęcia motywu odwolujac się do skomplikowanej historii
relacji polsko-niemieckich."
146.Wizerunek kobiety w literaturze XIX wieku.
147. Różne wizerunki kobiet w literaturze.
148. Wierność i zdrada. Rozwiń problem, przywołując sylwetki bohaterów literackich
o różnych systemach wartości.
149. Życie szczęśliwe. Ukaż różne ujęcia tego motywu w literaturze.
19) Miasto – miejsce magiczne, cywilizacyjny chaos, przestrzeń destrukcji.... Omów różne sposoby widzenia miasta w literaturze.
20) Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów.
21)Stanisław Wyspiański - artysta wszechstronny. Omów zagadnienie na wybranych dziełach literackich i plastycznych tego artysty. (zdjęcia)
22)"Topos Wysp Szęśliwych Edenu i Krain (zdjęcia)
Dostatku. Omów jego funkcję w wybranych tekstach literackich i malarskich"
23)"Czy upadek oznacza porażkę. zaprezentuj bohaterów, których losy zawierają odpowiedz na to pytanie."(zdjęcia)
24) Obraz przeżyć wewnętrznych poety – romantyka. Zaprezentuj problem w oparciu o wybrane utwory.(zdjęcia)
25) Reinterpretacja mitu o Dedalu i Ikarze. (zdjęcia)
26) Opisy przyrody w literaturze.
27) „Poeci przeklęci” literatury polskiej. Scharakteryzuj ich twórczość analizując wybrane utwory A. Bursy i E. Stachury. (zdjęcia)
28) Wieś i jej mieszkańcy w literaturze polskiej.
29) Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok.
30) Dziecko jako bohater literacki.
31) Literatura w służbie ideologii. Ukaż zjawisko na przykładzie wybranych
autorów.
32) Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej.
33) Postać kochanka w literaturze.
34) Jaki jest współczesny ideał kobiecej urody? Porównaj go z wizerunkiem
kobiet w malarstwie i literaturze wybranych epok.
35) Portret rodziny w literaturze polskiej – poważnie i humorystycznie.
36) Kobieta zbuntowana. Scharakteryzuj jej wizerunek w literaturze i oceń
zasadność buntu.
37) Literackie portrety matek.
38) Porównaj, odwołując się do wybranych przykładów opisy wielkich
miast w prozie realistycznej i nierealistycznej. Zinterpretuj ich funkcje.

39) Polska pieśń narodowa. Omów jej odmiany, funkcje i związki
z dziejami narodowymi.
40) Motyw wiernego sługi w literaturze.
41) Kobiety - fascynująca czy irytujące? Omów temat na wybranych
przykładach.
42) Wizerunki kobiety ukochanej w literaturze dwóch różnych epok.
43) Scharakteryzuj postawę człowieka wobec cierpienia. Na podstawie utworów z różnych epok.
44) Zjawy, duchy, sny w literaturze. Zbadaj ich funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok. (2 prace)
45) Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego.
46) Portret człowieka doświadczonego wojną. Przedstaw różne sposoby kreowania takiego człowieka na podstawie analizy wybranych utworów.
47) Wizerunek Sarmaty w literaturze Polskiej.
48) Samotność człowieka w otaczającym go świecie.
49) Sacrum w literaturze.
50) Praca jako siła budująca i niszcząca. Omów na wybranych przykładach.
51) Motyw śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza.
52) Motyw winy i kary w literaturze różnych epok.
53) Obraz polskiego domu –omów sposoby jego przedstawiania i funkcje.
54) Scharakteryzuj różne koncepcje poezji i poety.
55) Idealiści i marzyciele – zbyteczni czy potrzebni?
56) Motyw fatum w literaturze.
57) Portret kobiety w literaturze różnych epok. Podobny czy różny? Zaprezentuj na wybranych przykładach.
58) Dwór ziemiański w literaturze różnych epok.
59) Przedstaw etos rycerza idealnego i jego funkcje.
60) Przedstaw obraz holocaustu w literaturze polskiej.
61) Metropolie realistów i naturalistów.
62) Tułacz, pielgrzym, podróżnik jako bohater utworów literackich.
63) Motyw matki w literaturze. Oceń funkcje różnych kreacji matek w wybranych utworach literackich.
64) Opisy miast w prozie realistycznej i nierealistycznej.
65) Scharakteryzuj różne koncepcje poezji i poety.
65) Ona i on słynne pary bohaterów literackich.
66) Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej.
67) Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego.
68) Dawne i współczesne wzorce rodziny pokazane w literaturze.
69) Różne koncepcje Boga w literaturze polskiej dwóch wybranych epok.
70) Metaforyczne znaczenie tytułów.
71) „Jeśli chcesz poznać człowieka, patrz na jego czyny”. Jaką prawdę o człowieku – jego wielkości i małości – odkryłeś, analizując i oceniając działania wybranych bohaterów literackich? Zaprezentuj swoje przemyślenia.
72) Poezja jako narzędzie walki z systemem totalitarnym. Omów zjawisko odwołując się do wybranych utworów powstałych po II wojnie światowej".
73) Wpływ biografii autora na jego twórczość.
74) Biografia jako klucz do odczynia twórczości artysty (na podstawie Kochanowskiego i Mickiewicza).
75) Miłość w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach.
76) Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w literaturze.
77) Analizując wybrane przykłady Przedstaw motyw pojedynku
w literaturze .
78) Motyw rodziny w literaturze polskiej i obcej.
79) Bohater tragiczny w literaturze antycznej, średniowiecznej i
współczesnej. Przedstaw i porównaj.
80) Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce
81) Motyw pojedynku w literaturze i filmie.
82) Motyw pojedynku w literaturze.
83) Motyw dworu szlacheckiego w literaturze.
84) Kobieta jako bohaterka literacka i natchnienie malarzy.
85) Czy nadal jesteśmy Sarmatami? Uzasadnij na podstawie literatury 17 i 18 w.
86) Wieś w prozie Stefana Żeromskiego i Władysława Reymonta.
87)Postacie mitologiczne, biblijne jako symbol wartości uniwersalnych. Przedstaw zagadnienia analizując wybrane przykłady.
88)Ukaż różne oblicza miłości w utworach Mickiewicza i Fredry.
89) Motyw wędrówki w literaturze polskiej.
90)Tytuł jako klucz do interpretacji utworów. Przedstaw temat dokonując analizy wybranych utworów.
91) Portret kobiety w literaturze i sztuce.
92) Matka cierpiąca w literaturze i sztuce.
93) Literackie kreacje kobiet szczęśliwych i doświadczonych przez los.
94)„Obrzędy i obyczaje polskie utrwalone w literaturze”.
Przedstaw temat na wybranych lekturach.
95)„Koniec i początek” – biblijna i literacka wizja stworzenia i zagłady świata. Omów problem analizując wybrane teksty.
96)Analizując wybrane utwory, przedstaw różne ujęcia motywu wkraczania w dorosłość bohaterów literackich.
97)„Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze”. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł literackich. (dwie pracy z różnymi utworami)
98)Samotność w literaturze rożnych epok.
99)„Kolumbowie” o swojej generacji na podstawie poezji.
100) Polacy. Ich wady narodowe i zalety. Przedstaw opinie pisarzy różnych epok na ich utworach.
101)Wielcy twórcy wielbicielami małej ojczyzny. Omów na przykładzie wybranego pisarza
(A. Mickiewicz)
102)Relacja między ojcem a synem w wybranych utworach literackich. Omów problem.
103)Przedstaw opisy śmierci zawarte w utworach literackich różnych epok i wyjaśnić jakie pełnia w nich funkcję.
104)Tragedia holocaustu jako temat literacki.
105)Przedstaw i porównaj sposoby prezentowania w powieściach XIX i XX wieku motywu trójkąta miłosnego.
106)Motyw buntu w literaturze.
107)Fascynacje urokami wiejskiego życia w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
108) Zaprezentuj przykłady portretów kochanków zgodnie z konwencją epoki.
109)”Widma, duchy, zjawy...przedstaw funkcje jakie pełnią w wybranych utworach.
110)Wizerunki Matki Boskiej w literaturze i sztuce. (zdjęcia)
111)Przeanalizuj różne funkcje pejzażu w literaturze i malarstwie. (zdjęcia obrazów)
112) Samotność - osobisty wybór czy konieczność.
113)Miłość budująca i niszcząca ludzkie życie. Omów na wybranych przykładach z literatury.
114) Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w wybranych utworach różnych epok.
115) Dawniejsze i współczesne wzorce rodziny. Scharakteryzuj sposoby ich zobrazowania w
literaturze polskiej i obcej na podstawie wybranych utworów literackich.
116)Czy upadek oznacza porażkę. zaprezentuj bohaterów, których losy zawierają odpowiedz
na to pytanie.(zdjęcia)


117)Stanisław Wyspiański -artysta wszechstronny. Omów zagadnienie na wybranych dziełach
literackich i plastycznych tego artysty. (zdjęcia)
118) holocaust w literaturze i filmie.
119)Dramat życia i dramat śmierci w literaturze podejmującej problematykę wojny i okupacji.
120)Cierpienie niszczy czy kształtuje osobowość .Rozważ swoją opinię.
121)Miłość nie jedno ma imię. Omów motyw miłości w wybranych utworach literackich różnych epok.
122)Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach literackich.
123)Satyra, kpina, żart – czyli jak uleczyć świat śmiechem. Omów na wybranych przykładach literackich.
124)Sposoby funkcjonowania motywu zbrodni i kary w literaturze.
125)Motyw holocaustu w literaturze i filmie.
126)Motyw winy i kary w literaturze i sztuce.
127)Miłość budująca i niszcząca ludzkie życie.
128)Reinterpretacja mitu o Dedalu i Ikarze. (zdjęcia)
129)Rola cierpienia w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach.
130)Na wybranych przykładach omów różne sposoby i funkcje kreacji postaci więźniów w literaturze.
131)Przedstaw motyw dworu szlacheckiego, który odnajdujesz w literaturze polskiej.(zdjęcia)
132)Człowiek wobec Boga, życia i śmierci. Omów temat na przykładzie utworów z literatury średniowiecza.
133)Miłość nie jedno ma imię. Omów motyw miłości w wybranych utworach literackich dwóch różnych epok (romantyzm, pozytywizm).
134) Madonny wielkich mistrzów. Przedstaw funkcjonowanie powyższego motywu w literaturze i sztuce.
135)Czy nadal jesteśmy Sarmatami? Uczyń literaturę XVII i XVIII w. punktem rozważań ja jego temat.
136) Miejsce rozwoju czy siedlisko zła? Porównaj różne definicje jakie daje literatura miastu przez wieki.
137) Motyw tańca w literaturze.
138) Motyw tradycji szlacheckiej w literaturze polskiej. Omów na przykładach.
139) Literatura opowiada o dawnej Polsce. Zaprezentuj obrazy polskiej obyczajowości i tradycji w literaturze wybranych epok.
140) Metropolie realistów i naturalistów. Przedstaw motyw miasta w powieściach tych dwóch nurtów.
141) Przedstaw bohaterów którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości.
142) Motyw matki w literaturze Oceń funkcje różnych kreacji matki na wybranych przykładach.
143) Cierpienie niszczy czy kształtuje osobowość?
144) „Literackie obrazy bitew”. Przywołując odpowiednie przykłady literackie, określ ich rolę w wybranych utworach.
145) Przeanalizuj różne funkcje pejzażu w malarstwie i literaturze romantyzmu.
146) Portret kobiety podobny czy różny?
147) Wpływ biografii autora na jego twórczość (różni poeci).
148) Matka cierpiąca w literaturze i sztuce.
149) Relacje między ojcem a synem w literaturze polskiej i obcej.
150) Motyw wędrówki.
151) Motyw wędrówki i jej funkcje.
152) Motyw rodziny w literaturze polskiej i obcej.
153) Motyw zbrodni i kary.
154) Bohater tragiczny w dramatach antycznych, szekspirowskich i romantycznych.
155) Porównaj wizerunki kobiet w różnych epokach literackich.
156) Obraz dworu szlacheckiego. Zanalizuj porównawczo na wybranych przykładach z literatury polskiej.
157) Kobiety w polskiej literaturze XIX i XX wieku. Scharakteryzuj i porównaj bohaterki wybranych utworów.
158) Motyw rycerza w literaturze.
159) Literackie kreacje kobiet szczęśliwych i doświadczonych przez los.
160) Rola pieniądza w życia człowieka.
161) Motyw Arkadii w literaturze.
162) Motyw tradycji szlacheckiej w literaturze polskiej.
163) Obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw analize wybranych przykładów literackich.
164) Różne postawy człowieka wobec cierpienia. Na podstawie literatury polskiej i obcej.
165) Różne oblicza bohatera romantycznego.
166) Obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności.
167) Człowiek nie może żyć bez miłości. Udowodnij teze odwołując się do wybranych przykładów.
168) Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów na 3ch wybranych utworach.
169) Naziwska bohaterów literackich kluczem do analizy ich charakterów.
170) Bunt bohatera w jednej z wybranych epok (romantyzm).
171) Motyw podróży w literaturze.
172) Bunt przeciwko światu w utworach literackich wybranej epoki. Omów Temat, odwołując się do utworów różnych autorów.
173) Bohater literacki wobec rzeczywistości w jakiej przyszło mu żyć.
174) Różne koncepcje szczęścia w literaturze.
175) Groteska jako sposób mówienia prawdy o świecie.
176) Rola miłości w życiu człowieka.
177) Motyw cierpienia w literaturze dawnej i współczesnej.
178) Świat realny i fantastyczny w utworach literackich.
179) Polaków ,,portret własny”. Omów temat odwołując się do utworów
dwóch wybranych epok literackich.?
180) Ojczysta przyroda jako źródło inspiracji artystycznych.
Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
181) Dziecko jako temat literatury i innych tekstów kultury.
182) Romantyczna , nieszczęśliwa miłość w zyciu twórców i kreacjach literackich
doby romantyzmu. Omow temat, analizujac wybrane przyklady.
183) Ojczysta przyroda jako źródło inspiracji artystycznych.
Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
184) Stereotyp Żydów w literaturze.
185) Samotność bohatera romantycznego i współczesnego.
186) Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję wizji, snu, proroctwa
w kreowaniu świata przedstawionego.
187) Wpływ zła na osobowość i system wartości człowieka w wybranych
utworach literackich.

188) Wolność -cenny dar, prawo człowieka, źródło ludzkiego niepokoju...
Rozważ, jak na to pytanie odpowiadają twórcy wybranych dzieł
literackich dawnych i współczesnych.
189) Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach.
Omów na wybranych przykładach.
190) Romantyczna , nieszczęśliwa miłość w zyciu twórców i kreacjach
literackich doby romantyzmu. Omów temat, analizujac
wybrane przyklady
191) Kobieta demon, wamp, femme fatale... Scharakteryzuj sposoby budowania
jej wizerunku na przykładzie wybranych tekstów literackich.
192) Motyw wędrówki i jej funkcje w wybranych utworach literackich.
193) Przedstaw różnice ujęcia tragizmu losu ludzkiego. Omów temat
odwołując sie do wybranych przykładów literackich.
194) Wpływ systemów totalitarnych na człowieka.
Rozwiń temat odwołując sie do znanych ci dzieł literackich.
195) Obraz śmierci w literaturze.
196) Funkcja zjaw, duchów i zjawisk nadprzyrodzonych. Omów
zagadnienie, analizując celowo dobrane utwory.
197) Kara jako konsekwencja zbrodni.
198) Ukaż i porównaj różne postawy człowieka wobec Boga świata i śmierci
na podstawie dwóch wybranych epok.
199) Różne sposoby ukazywania wsi i jej problemów w literaturze.
200) Motyw cierpienia w literaturze polskiej.
201) Motyw miłości w literaturze.
202) Różne obrazy przyrody w literaturze.
203) Różne obrazy kobiety w literaturze.
204) Wizerunek rycerza w literaturze.
205) Symbolika liczb w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizujac utwory
róznych epok'.
206) Narcystyczne przykłady w literaturze- samouwielbienie, egoizm, próżność.
207) Motywy ludowe jako inspiracja pisarzy w różnych epokach.
Omów na wybranych przykładach.
208) Miłość do ojczyzny w oświeceniu i romantyzmie. Dokonaj analizy
porównawczej, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
209) Porównaj kreacje postaci kobiecych w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski.
Omów na wybranych przykładach.
210) Rola fatum.
211) Elementy biograficzne we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego.
212) Kreacje gniazd rodzinny: Czarnolas, Soplicowo, Korczyn, Nawłoć.
212) Motyw śmierci w literaturze.
213) Romantyczne i pozytywistyczne rozumienie patriotyzmu.
214) Obrzędy, obyczaje, wierzenia ludowe w literaturze.
215) Omów różne formy parodii ironii groteski na wybranych przykładach po 1918 roku.
216) Przedstaw wzajemne relacje Polaków i Żydów.
Zanalizuj i zinterpretuj wybrane utwory literackie XX wieku.
217) Wizerunek kobiet w wybranych utworach Stefana Żeromskiego.
218) Przedstaw wzajemne relacje Polaków i Żydów.
219) Drzewo - świadek, uczestnik życia postaci literackich.
220) Przedstaw funkcje obrazów miasta w literaturze.
221) Omów różne formy parodii ironii groteski na wybranych przykładach po 1918 roku.
222) Wierność i zdrada. Rozwiń problem, przywołując sylwetki bohaterów literackich
o różnych systemach wartości.
223) Dom i rodzina – poważnie i prześmiewczo w literaturze.
224) Przedstaw i porównaj różne obrazy życia szlachty zaściankowej.
225) Małżeńskie dramaty ukazane w utworach literackich.
226) Obraz i rola rodziny w literaturze.
227) Przedstaw, jaki wpływ na życie wybranych bohaterów romantycznych
i pozytywistycznych miało miłosne doświadczenie.
228) Różne sposoby przedstawiania miłości w literaturze na przestrzeni wieków.
229) Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci.
230) Różne oblicza miłości Mickiewicza i Fredry.
231) Dom rodzinny- oaza spokoju, miejsce konfliktów, wspomnienie...
Ukaż czym może być dom w życiu bohaterów literackich.
232) Obraz i rola rodziny w literaturze. Analizując wybrane utwory z różnych epok,
przedstaw, jaki wizerunek rodziny wyłania się z kart poszczególnych powieści i
określ, jakie funkcje pełni rodzina.
233) Literatura inspirowana filozofią egzystencjalną. Przedstaw na wybranych utworach.
234) W utworach pisarzy romantycznych wyszukaj i przedstaw ,
„prawdy żywe" ustosunkuj się do nich jako młody, współczesny odbiorca.
235) Omów problemy ksenofobii i tolerancji wśród Polaków, analizując wybrane
przykłady postaw i zachowań naszych rodaków z literatury Polskiej XIX i XX w.
236) Motyw zdrady i motyw wybaczania w literaturze.
237) Batalia o właściwą ocenę powstania styczniowego w literaturze.
Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory E. Orzeszkowej i S. Żeromskiego.
238) Destruktywna rola pieniądza w zyciu bohaterów literackich.
239) Życie rodzinne w "Nocach i Dniach" Marii Dąbrowskiej i telenowelach
współczesnych.
240) Jaki portret polaków i polski pokazała literatura XIX i XX wieku wykorzystaj utwory
Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego i wybranego współczesnego twórcy".
241) Śmierć jako temat poetycki.
242) Związek człowieka z przyrodą na podstawie przykładów literackich z róznych epok.
243) Motywy ludowe jako inspiracja pisarzy w różnych epokach.
244) Przedstaw sposoby kreowania wizerunku chłopów w literaturze Młodej Polski.
245) Młodzi gniewni w literaturze.
246) Niektórzy lubią poezję a ty? Twoje rozważana na temat poezji.
247) Kobieta upadla a kobieta anioł. Porównaj te motywy, odwołując
się do wybranych przykładów z literatury.
248) Wpływ dzieciństwa na życie dorosłego człowieka.
249) Omów problem zniewalania ludzi w odwołaniu do wybranych tekstów literackich.
250) Motyw tęsknoty do kraju rodzinnego. Przedstaw różne ujęcie
tego zagadnienia w świetle literatury XIX-wiecznej.
251) Udowodnij żywotność antycznej myśli filozoficznej w wybranych
utworach literackich.
252) Motyw samotności i niezrozumienia artysty.
253) Dziewiętnastowieczny patriotyzm a twoje rozumienie patriotyzmu.
254) Rola inteligencji w utworach XX wieku.
255) O Żydach i kwestii żydowskiej w utworach XIX i XX w.
256) Dramat jednostki wpisany w koło XX w.
257) Analizując wybrane przykłady literackie, ukaż różne postawy młodego
pokolenia wobec ojczyzny.
258) Obraz i rola rodziny w literaturze.
259) Magia i zjawiska nadprzyrodzone w literaturze.
260) Cierpienie w literaturze średniowiecznej i romantycznej.
261) Analizując wybrane przykłady literackie, ukaż różne postawy młodego
pokolenia wobec ojczyzny.
262) Motywy tyrtejskie w wybranych utworach literackich.
263) Adaptacje filmowe wielkich dzieł literackich. Sukces czy porażka?
264) Legendarni i tragiczny – biografie wybranych poetów lub pisarzy
jako klucz odczytania ich twórczości.
265) Problemy moralne człowieka zaprezentuj na podstawie dwóch epok literackich.
266) Kulinaria w literaturze.
267) Motyw łez w literaturze.
268) Motyw wsi w literaturze i filmie.
269) Wizerunek chłopów w literaturze Młodej Polski.
270) Literackie portrety rodzin.
271) Tułacz, wędrowiec, podróżnik jako bohater literacki.
272) Poeci- księża. Przedstaw sylwetkę i omów twórczość poetycką
wybranego autora. (Krasicki)
273) Skandale i prowokacje literackie.
Przedstaw najciekawsze, Twoim zdaniem, przykłady, odwołując
się do biografii i twórczości wybranych autorów.
274) Brzydota czy piękno? Przedstaw, co bardziej fascynowało twórców
literatury różnych epok. Porównaj, jakie były źródła tych fascynacji.
Omów problem, odwołujac się do przykładów z dwóch różnych epok.
275) Sługa w literaturze polskiej.
276) Motyw Cierpienia człowieka w literaturze romantyzmu i pozytywizmu.
277) Dobro i zło w ujęciu różnych autorów.
278) Negatywna postać w literaturze polskiej i obcej.
279) Portret kochanków w literaturze.
280)Motyw nieszczęśliwej rodziny w literaturze.
281) Miejsce i czas urodzenia w dużym stopniu determinują los człowieka.
282) Motyw dzieciństwa w literaturze XIX i XXw.
283) Problem trudnych powrotów do normalnego życia ludzi,
którzy przeżyli kataklizm wojny.
284) Kobieta i jej świat.

285) Teatr antyczny a teatr Szekspirowski. Dokonaj analizy porównawczej w oparciu
o wybrane przykłady literackie.

286) Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka.
Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

287) Problemy okresu dorastania w literaturze.
Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów.

288) Świat obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów.
Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu w literaturze polskiej.
289) Wątek miłosny, jego rola i sposób prezentacji w różnych
epokach literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
290) Oblicza starości. Odwołując się do wybranych utworów
literackich różnych epok, zaprezentuj różnorodność kreacji bohaterów
przeżywających swoją starość.
291) Literatura o niezawinionym cierpieniu. Omów temat na przykładzie wybranych utworów.
292) Obcość i samotność w świecie.
293) Literatura o niezawinionym cierpieniu.
294) Wątek miłosny, jego rola i sposób prezentacji w różnych
epokach literackich.
295) Wizerunek Polaka-patrioty w literaturze XIX w.
296) Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka.
297) Motyw patriotyzmu w naszej literaturze.
298) Zabójcy w literaturze.
299) Różne aspekty miłości w literaturze polskiej i obcej.
300) Zdrada - jej rodzaje i konsekwencje. Omów problem na przykładach utworów różnych epok.
301) Literackie reinterpretacje mitów antycznych.
302) Zaprezentuj różne sposoby ujęcia obrazu okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
303) Obcość i samotność w świecie.
304) Wątek miłosny- wyjaśnij jak jest prezentowany w wybranych utworach romantycznych i innej epoki.
305) Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich. Rozważ problem odwołując się do trzech epok literackich.
306) Motyw obłędu i szaleństwa w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
307) Różne kreacje zakochanego mężczyzny. Omów motyw na podstawie wybranych utworów.
308) Jak romantycy rozumieli miłość? Zaprezentuj romantyczne postrzeganie miłości i porównaj ze wzorami uczucia z innych epok.
309) Wątek miłosny- wyjaśnij jak jest prezentowany w wybranych utworach romantycznych i innej epoki.
310) Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich. Rozważ problem odwołując się do trzech epok literackich.
311) Motyw obłędu i szaleństwa w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
312) Różne kreacje zakochanego mężczyzny. Omów motyw na podstawie wybranych utworów.
313) Rożne portrety samotników. Ukaz je na podstawie wybranych tekstów literackich.
314) Omów motyw pracy w wybranych utworach polskiego pozytywizmu.
315) Motyw pieniądza i jego funkcje .Rozważ zagadnienia na podstawie analizy
twórczości H. Balzaka, B. Prusa, F.Dostojewskiego.
316) Metamorfoza bohatera romantycznego, jej przyczyny, skutki i sens.
Omów na wybranych przykladach literackich.
317) Przeanalizuj motyw obłąkania w epoce romantyzmu.
318) Odwaga i tchórzostwo. Odwolujac się do literatury,
scharakteryzuj skrajne postawy bohaterów. Przedstaw konsekwencje
przyjęcia zaproponowanych postaw.
319) Analizujac wybrane utwory literackie, wykaż różne funkcje motywu apokalipsy.
320) Zaprezentuj różne sposoby widzenia okupacji hitlerowskiej w literaturze filmie i piosence.
321) Nieśmiertelni bohaterowie Szekspira. Dokonaj analizy psychologicznej wybranych postaci, wyjaśnij na czym polega fenomen wiecznej aktualności dramatów.
322) Analizujac wybrane utwory literackie, wykaż różne funkcje motywu apokalipsy.
323) Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół. Omów zagadnienie, odwołując się do różnych przykładów z literatury.
324) Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości. Przedstaw różne ujęcia
motywu miłości, omawiając przykłady z różnych epok.
325) Nieśmiertelni bohaterowie Szekspira. Dokonaj analizy psychologicznej wybranych postaci, wyjaśnij na czym polega fenomen wiecznej aktualności dramatów.
326) Zaprezentuj różne oblicza klasycyzmu w literaturze polskiej. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory literackie .
327) Przeanalizuj motyw obłąkania w epoce romantyzmu.
328) Zdaje mi się, że widzę…Gdzie? Przed oczyma duszy mojej…” (W. Szekspir)
Zjawy, duchy, sny, wizje…Omów funkcje świata pozazmysłowego
w wybranych utworach różnych epok.
329) Samotność... cóż po ludziach. Zanalizuj najciekawsze portety bohaterów skazanych na samotność i samotnych z wyboru.
330) Miłość w literaturze jako źródło cierpienia. Omów temat,
odwołując się do wybranych bohaterów literackich.
331) Pierwsze spotkanie z ukochaną. Zanalizuj temat odwołując
się do wybranych utworów pochodzących z różnych epok literackich.
332) Zobrazuj miłość i motywy erotyczne w utworach literackich wybranej epoki.
333) Wielkie literackie dyskusje z Bogiem. Omów temat na przykładzie znanych ci utworów Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza i Słowackiego.
334) Ideały rycerskie w literaturze powszechnej. Omów temat na podstawie
wybranych utworów.
335) Władza - wartości i antywartości. Zanalizuj problem, wykorzystując dowolne przykłady literackie .
336) Najpiękniejsze postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej. Zanalizuj wybrane przykłady.
337) Związek człowieka z przyrodą na podstawie przykładów literackich róznych epok.
338) WINA ZAWSZE POCIĄGA ZA SOBĄ KARĘ.OMÓW PROBLEM ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANYCH UTWORÓW ROMANTYCZNYCH.
339) Pierwsze spotkanie z ukochaną. Zanalizuj temat odwołując
się do wybranych utworów pochodzących z różnych epok literackich.
340) Motyw pracy w wybranych utworach literackich polskiego
pozytywizmu i Młodej Polski.
341) Zobrazuj miłość i motywy erotyczne w utworach literackich wybranej epoki.
342) Najpiękniejsze Postaci kobiece w literaturze polskiej i obcej.
343) Franciszkańska wizja świata. Przedstaw źródła i omów
kontynuacje na wybranych przykładach.
344) Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu - porównanie sposobów wyrażania miłości do ojczyzny, na przykładzie twórczości utworów A. Mickiewicza i B. Prusa.
345) Motyw diabła w literaturze.
346) Pierwsze spotkanie z ukochaną. Zanalizuj temat odwołując
się do wybranych utworów pochodzących z różnych epok literackich.
347) Wpływ domu na kształtowanie się zasad
Moralnych wybranych bohaterów literackich.
348) Zaprezentuj portret człowieka renesansu na przykładzie życia i twórczości Jana Kochanowskiego.
349) Człowiek jako wieczny pielgrzym. Przedstaw motyw wędrówki, jego funkcje i cel na podstawie przykładów literackich z różnych epok.
350) Sposoby kreowania zdrajców ojczyzny w literaturze.
351) Obrzędy i obyczaje ludowe. Przedstaw odwołując się do jednej wybranej epoki.
352) „Tragedia jest tam, gdzie jest wybór”. Rozważ tę myśl w odniesieniu do losów wybranych bohaterów literackich.
353) Ironia losu" -omów problem w odwołaniu do wybranych dzieł literackich.
354) Jakie postawy moralne bohaterów literackich są, Twoim zdaniem, godne
naśladowania ? Uzasadnij swój wybór ".
355) Jak mężczyźni wyobrażali sobie kobiety w różnych epokach literackich? Omów na wybranych przykładach.
356) Ideał kobiecej urody przedstawiony w literaturze.
357) Porównaj i oceń powieść pozytywistyczną i młodopolską.
358) Obrazy stworzenia - powstania świata oraz człowieka. Omów na przykładach wybranych utworów.
359) Porównaj różne ujęcia moralności w literaturze. wykorzystując utwory
z różnych epok.
360) Portret matki w literaturze pięknej. Przedstaw na wybranych przykładach.
361) Różne oblicza zdrady. Przedstaw analizę tego problemu na wybranych
przykładach literackich.
362) Motyw kariery ukazany w literaturze. Przedstaw temat analizując wybrane teksty.
363) Porównaj różne rodzaje moralności w literaturze.
364) Sposoby kreowania portretu Matki-Polki od średniowiecznej pieśni "Bogurodzica" po utwory literackie XIX wieku.
365) Przedstaw i porównaj bohaterki polskich utworów romantycznych.
366) Pejzaż miejski w literaturze. Określ jego charakter
i rolę w wybranych utworach literackich.
367) Dwa różne stany społeczne w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
368) Literackie wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń w literaturze, wyraz swój sąd poparty literackimi przykładami ( Mitologia, Żeromski, Mickiewicz, Baczyński, Mrożek).
369) Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sąd, odwołując się do
wybranych przykładów literackich z różnych epok.
370) Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok.
371) Kobieta w literaturze: żona, dama, opiekunka ogniska domowego, muza…
Porównaj sposób kreacji kobiety (portrety i świat wewnętrzny) w
analizowanych tekstach literackich.
372) Literacki wizerunek człowieka sukcesu. Zaprezentuj postaci odwołując się do kilku wybranych przykładów.
373) Moralne konsekwencje II wojny swiatowej. Przedstaw je, odwołujac się do wybranych tekstów.
374) Literacki wizerunek człowieka sukcesu. Zaprezentuj postaci odwołując się do kilku wybranych przykładów.
375) Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
376) Małżeństwa w literaturze. Porównaj wybrane realizacje tematu i ich funkcje w utworach różnych epok.
377) Idealista w zderzeniu z rzeczywistością.
378)Obraz nawróconego grzesznika w literaturze polskiej i obcej.
379)Literatura o mezaliansach.
380) Człowiek poszukujący swojego miejsca na ziemi odwołaj sie do literatury XIX I XX wieku.
381) Kochający, mądry, cierpiący, okrutny...Portrety ojców w literaturze polskiej i obcej. Omów temat na wybranych przykładach.
382) Małżeństwa literackie. Scharakteryzuj wybrane pary, odwołując się do
utworów z różnych epok. Oceń ich wybory.
383) Motyw śmierci heroicznej.
384) Artystyczne funkcje świata widzianego oczyma dziecka
w dziele literackim.
Omów problem, analizując wybrane nowele pozytywistyczne.
385) Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Analizując wybrane przykłady, porównaj sposoby ukazania zagłady oraz moralną i poznawczą wartość utworów.
386) "Inność “ - błogosławieństwo czy przekleństwo? Analizując celowo wybrane utwory literackie, przedstaw portrety bohaterów z różnych epok, uwzględnij kontekst historyczny."
387) Zaprezentuj wpływ dramaturgii Wiliama Szekspira na polski dramat romantyczny.
388) Motyw zabawy, balu, wesela w literaturze. Omów wybrane realizacje motywu w literaturze.
389) Wizerunek rycerza i spiskowca. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
390) WIZERUNEK UWODZICIELKI W UTWORACH LITERACKICH Z RÓŻNYCH EPOK.
391) Prześladowani i prześladowcy. Omów motyw funkcjonowania kata i ofiary w literaturze wybranych epok.
392) Pory roku jako temat literacki. Omów na podstawie wybranych tekstów.
393) Groteska i absurd w dramacie współczesnym. Omów problem, odwołując się do "Kartoteki" Tadeusza Różewicza i "Tanga" Sławomira Mrożka.
394)Interpretując wybrane utwory Jana Kochanowskiego, udowodnij,
że są one źródłem zasad moralnych.
395) Warszawa w okresie okupacji hitlerowskiej jako temat literacki. Przedstaw na wybranych przykładach.
396)Sacrum w literaturze. Zaprezentuj rozmaite rozumienia i ujęcia tego motywu w wybranych tekstach literackich.
397)Piękno i prostota wiary. Omów sposób mówienia o doświadczeniach religijnych w poezji ks. Jana Twardowskiego.
398)Motyw kamienicy jako przestrzeni życiowej człowieka. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
Tematy maturalne na rok 2011 związane ze sztuką:

1. Motyw arkadii w literaturze i sztuce.
2. Motyw tańca śmierci w literaturze i malarstwie.
3. Topos matki w literaturze i sztuce.
4. Wizje apokalipsy w literaturze i malarstwie.
5. Obraz wojny w literaturze, muzyce, malarstwie lub muzyce.
6. Obraz śmierci w malarstwie i literaturze.
7. Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie.
8. Reinterpretacja mitu o Dedalu i Ikarze w literaturze i malarstwie.
9. Obraz wsi w literaturze, malarstwie i muzyce.
10. Motyw powstan narodowowyzwolenczych w malarstwie i literaturze.
Podaj na wybranych przykladach.
11.Motyw maski w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
12. "Ideał kobiety dawniej i dziś w świetle utworów literackich i malarskich"
– porównaj portrety kobiet z różnych epok literackich.
13. Holocaust w literaturze, filmie i plastyce.
Omów na wybranych przykładach.
14. Postacie wielkich kochanków w literaturze i malarstwie.
15. Cierpienie i śmierć w wybranych utworach literackich i dziełach sztuki.
16. Miłość w literaturze i sztuce.
17. Barokowy koncept w malarstwie i poezji. Omow charakterystyczne cechy,
analizujac teksty literackie i obrazy.
18. Trylogia Henryka Sienkiewicza a jej filmowe adaptacje.
19. Postać anioła w literaturze i sztukach plastycznych.
20. Motyw anioła w literaturze i sztuce/
21. Motyw pielgrzyma w literaturze i sztuce.
22. Motyw dziecka w literaturze i sztuce.
23. Motyw pożegnania w literaturze i sztuce.
24. Funkcje wsi w malarstwie, literaturze i filmie.
25. Motyw zdrady w literaturze i sztuce.
26. Życie rodzinne w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej
i telenowelach współczesnych.
27. Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce.
28. Artystyczne ujęcie macierzyństwa i literaturze i sztuce.
29. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze i sztuce.
30. Koncepcja kobiecego piękna w literaturze i malarstwie różnych epok.
31. Motywy biblijne w malarstwie i literaturze.
32. Arkadia w literaturze i sztuce.
33. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w literaturze i sztuce.
34. Motyw Maryi w literaturze i sztuce.
35. Kobieta fatalna w literaturze i sztuce.
36. Adaptacje filmowe wielkich dzieł literackich.
Sukces czy porażka? Odwołaj się do wybranych przykładów.
37. Dworek szlachecki w literaturze i malarstwie.
38. Motyw diabła w literaturze i sztuce.
39. Motyw Boga w literaturze i malarstwie.
40. Porównaj ideał kobiecego piękna w dwóch epokach (literatura i sztuka).
41. Różne oblicza totalitaryzmów w literaturze i filmie XX w.
42. Portret kobiet w literaturze i sztukach plastycznych.
43. Motyw Boga w literaturze i malarstwie.
44. Sarmata w literaturze i malarstwie.
45. Matka Boska w literaturze i sztuce średniowiecza i renesansu.
46. Szatan w literaturze i sztuce.
47. Jaki jest współczesny ideał kobiecej urody? Porównaj go z wizerunkiem kobiet
w malarstwie i literaturze wybranych epok.
48. Czy inny oznacz gorszy?
Przedstaw odpowiedź na to pytanie, jaką podpowiada
Ci literatura i sztuka.
49. Orientalizm w literaturze i malarstwie.
50. Motyw ogrodu w literaturze i malarstwie.
51) Fauna na kartach literatury i w wyobraźni malarzy.
Przedstaw funkcjonowanie tego motywu
na przykładach wybranych dzieł.
52) Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce.
53) Zaprezentuj różne sposoby widzenia okupacji hitlerowskiej
w literaturze filmie i piosence.
54) Motyw pojedynku w literaturze i sztuce.
55) Średniowieczna sztuka umierania. Przedstaw realizację tego motywu w literaturze i sztuce tego okresu.
56) Motywy franciszkańskie w literaturze i sztuce omów zagadnienie na wybranych przykladach
57) Obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności na podstawie literatury i sztuki.
58) Impresjonizm w malarstwie i literaturze. OMów na podstawie wybranych przykładów.
59) Człowiek wobec śmierci. Przedstaw zjawisko , analizując wybrane utwory
literackie i z innych dziedzin sztuki.
60)Motyw karczmy w literaturze i malarstwie.
61 )Portret Żyda w literaturze i malarstwie.
62) Folklor jako inspiracja pisarzy i malarzy w różnych epokach kultury. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów kultury.Prace posiadają ramowy plan wypowiedzi, bibliografię
(literaturę podmiotu i przedmiotu), określenie problemu oraz wnioski.
(te ze sztuką dodatkowo zdjęcia)

Więcej pisz na mail: konradalf@wp.pl
Istnieje możliwość zamówienia napisania pracy indywidualnie!
pisandlove
Forumowicz
Forumowicz
Posty: 42
Rejestracja: 18 cze 2012, 22:01
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: pisandlove » 18 cze 2012, 23:08

. Obraz Niemców, Żydów, Rosjan – postaci drugiego planu
utworów literatury polskiej – jako temat rozważań o dobrym
sąsiedztwie na pograniczu kultur i narodów.

nawet mój się trafił :)
Accerka
Forumowicz
Forumowicz
Posty: 45
Rejestracja: 30 lip 2015, 16:45

Re: GOTOWE PREZENTACJE MATURALNE.400Tematów.

Postautor: Accerka » 10 wrz 2015, 11:44

Prace maturalne sa bardzo ważne. Tylko, nie zawsze jesteśmy w stanie napisać ją sami. Ja też szukałam pomocy u kogoś. Teraz gdybym potrzebowała pomocy to pewnie zgłosiła bym sie tutaj www.portal-nauki.net . Mają bardzo dużą wiedze i trzymają się terminów.
Gusia
Forumowicz
Forumowicz
Posty: 4
Rejestracja: 23 wrz 2015, 15:18

Re: GOTOWE PREZENTACJE MATURALNE.400Tematów.

Postautor: Gusia » 23 wrz 2015, 15:58

Zdecydowanie warto korzystać z pomocy kogoś kto zna sie na pisaniu takich prac. Moja znajoma ostatnio zgłosiła sie do tej firmy http://www.dobra-edu.pl/ . Pomoc przy pisaniu pracy maturalnej, moim zdaniem to nic złego.

Wróć do „Ściągi”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość