Boże Imię

Forum wielowyznaniowe
serwerux1
Level 1
Level 1
Posty: 346
Rejestracja: 16 maja 2016, 12:16

Boże Imię

Postautor: serwerux1 » 28 gru 2016, 23:13

Dlaczego używamy Świętych Hebrajskich Imion

BOGA OJCA JAHWEH יהוה oraz
SYNA BOŻEGO JAHUSZUA יהושוע ha MASZIJACH

Księga Wyjścia 20:7
„Nie będziesz brał Imienia JAHWEH na daremno, gdyż JAHWEH nie pozostawi bezkarnie tego, który bierze JEGO Imię na daremno.”

Księga Jeremiasza 23:27
„Zmierzają ku temu, by [...] poszło w niepamięć MOJE Imię u MOJEGO ludu, podobnie jak zapomnieli MEGO Imienia dla Baala* ich przodkowie.”
*Baal znaczy 'Pan'

Księga Ozeasza 2:18-19
„I stanie się w owym dniu - wyrocznia JAHWEH - że nazwie MNIE Ishi (Mąż mój), a nie będzie już MNIE więcej nazywać Baali (Panie). Usunę z jej ust imiona Baalów i już nie będzie wymawiać ich imion.”

Księga Amosa 4:13
„ON to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. JAHWEH, BÓG Zastępów, jest Imię JEGO.”

Księga Amosa 5:8
„Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - JAHWEH jest Imię JEGO.”

Księga Amosa 5:27
„Dlatego przesiedlę was poza Damaszek, mówi JAHWEH, BÓG Zastępów - to Imię JEGO.”

Księga Amosa 9:6
„[JAHWEH] zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię; nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi, JAHWEH - oto Imię JEGO.”

Księga Zachariasza 13:9
„I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie MEGO Imienia - a Ja wysłucham, i będę mówił: Oto MÓJ lud, a on powie: JAHWEH moim BOGIEM.”

Księga Zachariasza 14:9
„A JAH będzie królem nad całą ziemią. Wówczas JAHWEH będzie jeden i jedno będzie JEGO Imię.”

Księga Izajasza 52:6
„dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię, zrozumie w ów dzień, że JA jestem Tym, który mówi: JA JESTEM!”

Psalm 83:18
„Niechaj poznają CIEBIE i wiedzą, że tylko TY, który sam jeden masz JAHWEH na Imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią.”

Psalm 91:14-15
„Ja go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię. Będzie MNIE wzywał, a JA go wysłucham...”

Przysłów 18:10
„Imię JAHWEH jest wieżą obronną, prawy chroni się w niej i jest bezpieczny.”

Ewangelia Jana 17:6
„Objawiłem Imię TWOJE ludziom, których MI dałeś ze świata. TWOIMI byli i TY MI ich dałeś, a oni zachowali Słowo TWOJE.”

Ewangelia Mateusza 1:21
„Porodzi Syna, któremu nadasz Imię JAH'SZUA ('JAH Zbawia'), ON bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.”

[Cytaty z Biblii pochodzą w przeważającej większości z przekładu Biblii Tysiąclecia.]

Od kilku ostatnich lat Prorocy BOGA JAHWEH otrzymują wiele Przekazów z Nieba ostrzegających przed tym, iż zrodzony w ciele syn szatana diabła, popularnie nazywany antychrystem, objawi się światu pod imieniem 'Jezus Chrystus' w trakcie nadchodzącego biblijnego Wielkiego Ucisku. [Wielki Ucisk - patrz: Księga Apokalipsy, Ew. Św. Łukasza 21, Ew. Św. Mateusza 24, Księga Daniela 12, a także: Wielki Ucisk w Proroctwach otrzymywanych dziś]

Po tym, jak imię 'Jezus Chrystus' - znane i adorowane przez miliony chrześcijan na całym świecie - zostanie zawłaszczone przez syna zatracenia, straci ono swoją Niebiańską Moc, dzięki której po dzień dzisiejszy dokonanych została niezliczona ilość cudów, uzdrowień i wyzwoleń, i dzięki której wiele osób zostało przyprowadzonych do Zbawienia. Od tego czasu również na modlitwy zanoszone w tym imieniu przestanie przychodzić odpowiedź z Nieba. Do tej pory, ze względu na Łaskę BOŻĄ, podany przez greckich tłumaczy w pierwszych wiekach i przyjęty do powszechnego użytku tytuł 'Jezus Chrystus' był akceptowany i honorowany przez BOGA JAHWEH jako imię odnoszące się do JEGO Jednorodzonego Umiłowanego SYNA, ale nie będzie tak już dłużej w czasie Wielkiego Ucisku. Jest to główny powód, dla którego PAN BÓG JAHWEH - w obecnym, bezpośrednio poprzedzającym Wielki Ucisk czasie Końca - z tak dużym naciskiem przynagla Swoje dzieci do tego, aby zaczęły używać pierwotnego, hebrajskiego Imienia MESJASZA PANA, przez wieki niemalże wymazanego z pamięci ludu BOŻEGO i zastąpionego grecką transliteracją, która pozbawiła 'Imię ponad wszelkie imię' pierwotnego znaczenia, Mocy Namaszczenia oraz wszelkiej należnej mu Chwały.

Imieniem tym jest JAHUSZUA ha MASZIJACH! (z hebr. JAHUSZUA MESJASZ)

Imię BOGA OJCA JAHWEH - JAH - zawarte jest w Imieniu SYNA BOŻEGO. PAN BÓG JAHWEH nakazał nazwać Swego SYNA, który poczęty został poprzez RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) w łonie dziewicy Marii Imieniem, które oznacza: „ON (JAHWEH) zbawi swój lud od jego grzechów” (Ew. Mateusza 1:21) Imię JAHUSZUA oznacza w języku hebrajskim „JAH(WEH) zbawia”! Tylko i wyłącznie to Imię stanowi wypełnienie powyższej oraz wielu innych zapowiedzi Biblii mówiących o tym, jakie Imię miał nosić Jednorodzony BOŻY SYN. Niemożliwe jest, aby pod jakimkolwiek innym imieniem niż JAHUSZUA, SYN BOŻY wypełnił wszystkie przepowiadające i opisujące Go Święte Pisma: fakt, iż miał On „przyjść w Imieniu JAHWEH” (Psalm 118:26, Ew. Jana 5:43 i 12:13), „objawić Imię JAHWEH ludziom” (Ew. Jana 17:6 i 26), czy też odziedziczyć „Imię ponad wszelkie imię (to jest Imię JAH)” (List do Filipian 2:9-11) Wiemy z całą pewnością, że MESJASZ PAN wypełnił wszystkie zapowiadające Go Pisma co do najmniejszego szczegółu. Jesteśmy zatem absolutnie przekonani, iż jedyne prawdziwe Święte Imię SYNA BOŻEGO to JAHUSZUA ha MASZIJACH, gdyż wyłącznie pod tym Imieniem świadczące o ZBAWICIELU Pisma mogły zostać wypełnione.

Artykuł ten przedstawia prawdę na temat Świętego hebrajskiego Imienia

STWÓRCY - JAHWEH, JA JESTEM - które zostało usunięte z większości współczesnych przekładów Biblii i zamienione tytułami takimi jak 'PAN' czy 'BÓG', a także, opierając się na Pismach, ukazuje ogromną wagę używania prawdziwego osobistego Imienia Niebiańskiego OJCA.

Pamiętajmy! BÓG OJCIEC JAHWEH zawsze ochrania i błogosławi tych, którzy należą do NIEGO, stawiają GO na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości i wypełniają JEGO wolę - tak samo będzie rzecz jasna i w czasie Wielkiego Ucisku. Jednakże, STWÓRCA wymaga od Swych dzieci również bezwzględnego posłuszeństwa, które zazwyczaj stanowi nieodłączny warunek otrzymania BOŻEJ ochrony. Zgodnie ze świadectwem Pisma Świętego, BÓG JAHWEH obdarza nagrodami i błogosławieństwami osoby, które są MU posłuszne, a także karze i przeklina tych, którzy buntują się przeciwko NAJWYŻSZEMU i nie słuchają JEGO poleceń (Patrz: V Księga Mojżeszowa 28). Ta sama sytuacja będzie miała miejsce w czasie Wielkiego Ucisku. Naszą modlitwą jest, aby objawione w tym opracowaniu prawdy trafiały do serc Ludu BOŻEGO, błogosławiły i przynosiły radość i korzyść dzieciom JAHWEH, a także by pozwoliły wielu z nich uniknąć ogromu cierpień w czasie Udręki Jakuba.

Księga Wyjścia 3:13-15
„Mojżesz zaś rzekł BOGU: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: BÓG ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest JEGO Imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JA JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JA JESTEM posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JA JESTEM, BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię Moje na wieki i to jest Moje zawołanie na najdalsze pokolenia.”

źródło: amightywind

Fedorowicz
Forumowicz
Forumowicz
Posty: 9
Rejestracja: 26 maja 2017, 19:21

Re: Boże Imię

Postautor: Fedorowicz » 26 maja 2017, 20:05

serwerux1 pisze:Dlaczego używamy Świętych Hebrajskich Imion

BOGA OJCA JAHWEH יהוה oraz
SYNA BOŻEGO JAHUSZUA יהושוע ha MASZIJACH..

My nie używamy hebrajskich imion, tylko polskie bo jesteśmy Polakami. I nie wszystko, co hebrajskie było i jest święte. Serwerux1, a w jakim wersecie Nowego Testamentu Chrystus Pan wymawia imię JAHWEH ? Boga Ojca Pan Jezus wspomina wielokrotnie, to fakt. Skąd pomysł, że JAHWEH z Biblii Hebrajskiej to Bóg Ojciec chrześcijan, a nie Bóg Żydów ? :)
serwerux1
Level 1
Level 1
Posty: 346
Rejestracja: 16 maja 2016, 12:16

Re: Boże Imię

Postautor: serwerux1 » 26 maja 2017, 22:22

Fedorowicz
Forumowicz
Forumowicz
Posty: 9
Rejestracja: 26 maja 2017, 19:21

Re: Boże Imię

Postautor: Fedorowicz » 27 maja 2017, 06:51

serwerux1 pisze:http://pl.tetragram.wikia.com/wiki/Zakazy_u%C5%BCywania_imienia_Bo%C5%BCego

Ciekawy artykuł, namiętnie sugeruje "usuwanie" Tetragramu przez tłumaczy i kopistów, choć na to nie ma dowodu, ale czy mógłbyś zdradzić , kto jest jego autorem ? Zastanawiający jest też fragment wymieniony przez anonimowego autora:

"Według Nowego Testamentu (w przekładzie Nowej Ery) Jezus Chrystus nie ustosunkował się do obowiązującego wówczas zakazu wymawiania tetragramu, m.in. czytając pewnego razu w szabat Księgę Izajasza (Iz 61:1-2) bez zastępowania imienia Jahwe (Jehowa) na Adonai. (Łk 4:16-21)."

A tymczasem w Ewangelii w/g Łukasza czytamy:" ".. πνευμα κυριου επ εμε ου.. "

Nie ma tutaj imienia ani Jahwe, ani Jehowy.

Kim byli zatem tłumacze Nowego Testamentu w przekładzie "Nowej Ery"? Na jakiej podstawie wkładają w usta Pana Jezusa słowo, którego nie wypowiedział ? Czy to Świadkowie Jehowy ?


Wróć do „Religia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości